Innova tại châu âu được nhận xét như thế nào?

Innova tại châu âu được nhận xét như thế nào?

Trong suốt 2006-2012, Châu Âu INNOVA đã được phòng thí nghiệm cho sự phát triển, thử nghiệm và phát huy các công cụ mới và các công cụ hỗ trợ đổi mới, nhằm giúp các doanh nghiệp sáng tạo để đổi mới nhanh hơn và tốt hơn.Do đó, nó đã phục vụ như một nền tảng châu Âu cho các chuyên gia đổi mới, tạo điều kiện cho các em thảo luận, phát triển, thử nghiệm và trao đổi “thực hành tốt hơn” trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ sáng tạo và đóng góp cho một sự hiểu biết tốt hơn về các mô hình đổi mới trong các lĩnh vực khác nhau.

Trong giai đoạn thứ hai, giai đoạn 2009-2012,Toyota INNOVA tại châu âu đã được tập trung xung quanh ba nền tảng đổi mới châu Âu (KCN) giải quyết các vấn đề liên quan đến các dịch vụ tri thức (KIS) hợp tác cụm và sinh thái đổi mới.Dưới mỗi IP, quan hệ đối tác công-tư phát triển và thử nghiệm các dịch vụ hỗ trợ đổi mới mới cho doanh nghiệp nhỏ.

  • KIS-IP nhằm thúc đẩy sự hấp thu các sáng kiến dịch vụ, bao gồm cả thiết kế và thử nghiệm các gói dịch vụ mới và các hình thức mới cung cấp dịch vụ trong kiến thức chuyên sâu các dịch vụ như công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, dịch vụ trên không gian, các ngành công nghiệp sáng tạo, phương tiện truyền thông kỹ thuật số, điện thoại di động viễn thông và xây dựng bền vững.
  • Cụm IP được thiết kế và thử nghiệm các công cụ hỗ trợ mới cho doanh nghiệp nhỏ sáng tạo để giúp họ truy cập quốc tế và chuyên môn, và nó đã thử nghiệm với các hình thức hợp tác mới cụm và cách tiếp cận chung để khai thác nghiên cứu và đổi mới năng lực trong các lĩnh vực công nghệ sinh học và sinh thái công nghiệp.
  • Eco-IP đã thử nghiệm với hình thức mới của hòa giải giữa những công ty sở hữu các giải pháp sinh thái sáng tạo nguyên mẫu và những người có thể sẵn sàng để kiểm tra những người sử dụng như đầu tiên nhằm giúp thu hẹp nhu cầu, và cung cấp, các giải pháp thân thiện môi trường , trong các lĩnh vực như sản phẩm sinh học, tái chế và nguồn tài nguyên hiệu quả, quản lý nước và các ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.
  • Các nền tảng đổi mới của xe toyota innova châu Âu đã được hỗ trợ bởi một số hành động cung cấp phân tích đổi mới (Cụm Đài quan sát châu Âu, Đài quan sát Eco-đổi mới (bởi DG Môi trường quản lý) và các ngành đổi mới Watch), đổi mới quản lý (IMP 3 đi lang thang) và thúc đẩy các tiểu thuyết kết quả, các công cụ và dịch vụ (KISPLATFORM, ECOLINK + và đưa nó lên.
  • Bạn cần thông tin chi tiết hơn về chiếc xe Toyota innova, hãy vui lòng liên hệĐại diện kinh doanh: Mr. Bính mobile: 0908 66 77 88

    GIAO XE TOÀN QUỐC, SỚM NHẤT, GIÁ ƯU ĐÃI